Voorstelling 1994: De familie van mijn vrouw

affiche voorstelling 1994: de familie van mijn vrouw

Korte inhoud

U wordt meegenomen naar de woonkamer van Jaak en Jenny Dewolf-Stevens in Bavikhove. Willy, de broer van Jenny, huwde in het geheim met Anne, de huishoudster van Jaak en Jenny. De veearts, Dr. Pieeters, was getuige van het huwelijk. Willy en Anne willen echter elke bekendmaking van hun huwelijk vermijden opdat Willy's moeder nog verder financiëel zou blijven tussenkomen in Willy's onderhoud. Daarom werd hun baby ondergebracht bij hun nicht Tilly. De geheimhouding van het huwelijk lukt aanvankelijk, maar op het ogenblik dat Jenny's ouders en haar zus Sophie komen logeren, begint er een en ander verkeerd te lopen...
Door het naast elkaar praten, ontstaan enkele misverstanden die beslist voor de nodige hilariteit en miserie zullen zorgen.

Rolverdeling

 • Jaak Dewolf: Herwig Catteeuw

 • Jenny Stevens: Gwendy Vancoillie

 • Willy Stevens: Ronald Penez

 • Anne: Petra Vermaut

 • Arabella Stevens: Josiane Vandenbulcke

 • Nöel Stevens: Danny Vandamme

 • Sophie Stevens: Lucie Deschaek

 • Dolly White: Isabelle Lernout

 • Dr. Peeters: Jo Vandemoortele

 • Frieda Coppens: Irène Dupont

 • Detective Mannix: Christiaan Deruddere

Regie

Donald Litière

Auteur

Gerard Van Saanen

Foto's